MPW不锈钢密纹网

来源: 作者: 发布日期:2020-04-11 访问次数:207
MPW不锈钢密纹网
MPW不锈钢密纹网又名金属丝编织密纹网、席型网、不锈钢滤网、不锈钢丝网、不锈钢筛网、微米过滤网、平纹编织密纹网等。
MPW不锈钢密纹网以不锈钢丝SUS302、304、304L、316、316l丝、铜丝(黄铜、铜镍合金、锡青铜、铜锡合金、磷青铜)、蒙乃尔丝、哈氏合金丝、英科耐尔丝、镍铬合金丝、钛合金丝、铜镍铁合金丝等原料。
不锈钢密纹网生产执行标准:GB/T 21648-2008、JB/T 5979-1992;
MPW不锈钢密纹网常用过滤型号:MPW28、MPW32、MPW40、MPW45、MPW48、MPW55、MPW60、MPW68、MPW70、MPW76、MPW80、MPW90、MPW95、MPW100、MPW120、MPW140、MPW160、MPW180、MPW200、MPW220、MPW240、MPW260、MPW280Ⅰ、MPW280Ⅱ;

不锈钢密纹网过滤精度:30μm-315μm;

MPW密纹网型号

丝经mm经×纬

经丝间网

基本尺寸

基本孔径
参数μm

经纬密度
基本根数/dm

单位面积
网重kg/m 2

相当英制数
经×纬目/25.4

MPW28

0.71×0.63

2.8

315

175

5.42

7.24×40

MPW32

0 63×0.45

2.36

300

244

4.04

8.49×62

MPW40

0.50×0.355

2.oo

250

310

3.16

10.2×79

MPW45

0.45×0.315

1.70

224

349

2.84

11.8×89

MPW48

0.58×0.40

1.60

289

252

3.46

12×64

MPW55

0.40×0.28

1.40

180

393

2.56

14×100

MPW60

0.40×0.28

1.18

160

393

2.64

16.1×100

MPW68

0.355×0.244

1.12

160

491

2.14

17.2×125

MPW70

0.355×0.025

1.00

140

440

2.37

18.7×112

MPW76

0.315×0.20

1.00

140

551

1.83

19.3×140

MPW80

0.35×0.20

0.85

112

118

3.50

20×300

MPW90

0.315×0.224

0.85

112

491

2.13

21.8×125

MPW95

0.355×0.25

0.70

100

430

2.40

24×110

MPW100

0.28×0.20

0.71

1oo

550

1.92

25.4×140

MPW120

0.25×0.18

0.60

80

591

2.64

30×150

MPW140

0.224×0.16

0.5

71

688

1.58

35×l75

MPW160

0.20×0.14

0.435

60

786

1.40

40×200

MPW180

0.16×0.112

0.40

56

982

1.09

45×250

MPW200

0.14×0.10

0.355

50

1100

0.96

50×250

MPW220

0.14×0.11

0.315

50

1102

0.94

55.5×280

MPW240

0.11×o.08

0.30

45

1299

0.99

65×330

MPW260

0.125×0.09

0.25

36

1222

0.90

67.7×310

MPW280i

0 112×o 08

0.25

36

1375

0.79

70×350

MPW280ii

0.112×0.071

0.25

40

1549

0.72

70.2×393MPW不锈钢密纹网又名金属丝编织密纹网、席型网、不锈钢滤网、不锈钢丝网、不锈钢筛网、微米过滤网、平纹编织密纹网等。
MPW不锈钢密纹网以不锈钢丝SUS302、304、304L、316、316l丝、铜丝(黄铜、铜镍合金、锡青铜、铜锡合金、磷青铜)、蒙乃尔丝、哈氏合金丝、英科耐尔丝、镍铬合金丝、钛合金丝、铜镍铁合金丝等原料。
不锈钢密纹网生产执行标准:GB/T 21648-2008、JB/T 5979-1992;
MPW不锈钢密纹网常用过滤型号:MPW28、MPW32、MPW40、MPW45、MPW48、MPW55、MPW60、MPW68、MPW70、MPW76、MPW80、MPW90、MPW95、MPW100、MPW120、MPW140、MPW160、MPW180、MPW200、MPW220、MPW240、MPW260、MPW280Ⅰ、MPW280Ⅱ;

不锈钢密纹网过滤精度:30μm-315μm;

MPW密纹网型号

丝经mm经×纬

经丝间网

基本尺寸

基本孔径
参数μm

经纬密度
基本根数/dm

单位面积
网重kg/m 2

相当英制数
经×纬目/25.4

MPW28

0.71×0.63

2.8

315

175

5.42

7.24×40

MPW32

0 63×0.45

2.36

300

244

4.04

8.49×62

MPW40

0.50×0.355

2.oo

250

310

3.16

10.2×79

MPW45

0.45×0.315

1.70

224

349

2.84

11.8×89

MPW48

0.58×0.40

1.60

289

252

3.46

12×64

MPW55

0.40×0.28

1.40

180

393

2.56

14×100

MPW60

0.40×0.28

1.18

160

393

2.64

16.1×100

MPW68

0.355×0.244

1.12

160

491

2.14

17.2×125

MPW70

0.355×0.025

1.00

140

440

2.37

18.7×112

MPW76

0.315×0.20

1.00

140

551

1.83

19.3×140

MPW80

0.35×0.20

0.85

112

118

3.50

20×300

MPW90

0.315×0.224

0.85

112

491

2.13

21.8×125

MPW95

0.355×0.25

0.70

100

430

2.40

24×110

MPW100

0.28×0.20

0.71

1oo

550

1.92

25.4×140

MPW120

0.25×0.18

0.60

80

591

2.64

30×150

MPW140

0.224×0.16

0.5

71

688

1.58

35×l75

MPW160

0.20×0.14

0.435

60

786

1.40

40×200

MPW180

0.16×0.112

0.40

56

982

1.09

45×250

MPW200

0.14×0.10

0.355

50

1100

0.96

50×250

MPW220

0.14×0.11

0.315

50

1102

0.94

55.5×280

MPW240

0.11×o.08

0.30

45

1299

0.99

65×330

MPW260

0.125×0.09

0.25

36

1222

0.90

67.7×310

MPW280i

0 112×o 08

0.25

36

1375

0.79

70×350

MPW280ii

0.112×0.071

0.25

40

1549

0.72

70.2×393上一编织网:金属丝编织密纹滤网

下一编织网:MXW不锈钢密纹网

全局浮动内容
17331454446